Ζωγραφική με τα μάτια της καρδιάς μου μέσω θεικής καθοδήγησης
και καθώς εγώ εξελίσσομαι αυτό δυναμώνει και μεγαλώνει.